Genel

Katagoriler ve Kuralları

Geçmiş Yarışmalar

YARIŞMA

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
V. ROBOT PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN ADI: V. ROBOT PROJE YARIŞMASI
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ: İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
YARIŞMANIN AMACI: İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye’de eğitime büyük katkılar sağlayarak özellikle teknik mesleki eğitime büyük önem vermektedir. Hemen her alanda gençlerimizi destekleyen ve başarılarını ödüllendiren bir vizyon ile geleneksel liseler arası robot yarışması düzenlenmektedir.
V. Robot Yarışması’nın amacı Türkiye genelinde katılımcıları teknoloji öğrenimi ve üretimi konusunda teşvik etmek, onların yaratıcılığını tetikleyerek yetenekli gençleri ödüllendirerek bu alandaki potansiyeli katma değer üreten bir noktaya taşımak ve üniversite olarak gerekli desteği vermektir.  Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında çok önemli yere sahip olan gençlerimiz için teknoloji üretimi konusunda itici bir güç olmak ve buralardaki yetenekli gençlerimizi meslek yüksekokulu ve mühendislik fakültelerine geçmelerine katkı sunmak ve üniversite düzeyindeki katılımcılar için ise girişimciliği özendirmek amaçlarımız arasındadır.
YARIŞMANIN KAPSAMI: Lise ve dengi liseleri, Meslek Liseleri ve üniversite (Üniversite öğrencisi, Üniversite mezunu, Lisansüstü öğrencisi veya mezunu)  
ÖDÜLLER:  Uygun görülen adaylara faydalı model başvurusu yapması konusunda destek verilecektir. Dereceye giren ve Lisans /lisansüstü eğitimi için İstanbul Aydın Üniversitesini tercih eden öğrencilere İAÜ başarı bursu verilecektir.
YARIŞMA TAKVİMİ:
28 Nisan 2016 tarihine kadar http://robot.aydin.edu.tr/index.asp  adresindeki bulunan başvuru formu doldurulacaktır. İsteyen adaylar İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından basılacak olan Robot Proje yarışma kitapçığına http://robot.aydin.edu.tr/index.asp  adresinde verilen formata uygun proje sunumu hazırlayıp robotyarisma@aydin.edu.tr adresine yollayabilirler.
29 Nisan- 30 Nisan 2016 tarihinde Florya Kampüsünde yarışma düzenlenecektir.

PROJE YARIŞMA KOŞULLARI ve ESASLARI:
İstanbul Aydın Üniversitesi V. Robot Yarışması Türkiye’nin dört bir yanındaki lise ve dengi okul öğrencilerine ve üniversite (Üniversite öğrencisi, Üniversite mezunu, Lisansüstü öğrencisi veya mezunu) düzeyindeki yeteneklere açık olan katılımcıların tek başlarına veya en fazla üç kişilik takımlar halinde katılabilecekleri bir robot yarışmasıdır. Yarışma çizgi izleyen, mini sumo, çoklu mini sumo, sumo ve serbest olmak üzere 5 kategoriden oluşmakta ve her kategori kendi içerisinde değerlendirilmektedir. 

A) Sumo
1.Dohyo tanımı
a) Dohyo müsabaka alanı ve çevresindeki bölümlerden oluşur. Geri kalan alan dohyonun dışı olarak kabul edilir.
2- Dohyo özellikleri
a) Sumo Robot Dohyosu zeminden 5cm yüksekliğinde 154cm çapında siyah SPCC (soğuk çekme karbon çelik)ile kaplanmış bir MDF`den imal edilmiş dairedir.
3. Robotun ayrıntılı tarifi
Sumo Robot 20 cm eninde ve 20 cm boyunda (yükseklik sınırlaması yok) ve denetim amaçlı olarak küp şeklindeki bir kutuda saklanabilecek şeklide olmalıdır.
4. Robot Kontrolü
Robotlar otonom olacaklardır. Başlama ve durdurma haricinde hiçbir şekilde uzaktan kumanda kullanılmayacaktır.
5. Robotun ağırlığı
Sumo Robotun ağırlığı maksimum 3kg. minimum 1kg. olacaktır.
6. Başlangıç hareketi
Sumo ve mini sumo robotlar; hakem kumanda ile iki robotu da aynı anda başlatır, robotlar herhangi bir gecikme olmadan müsabakaya başlamak zorundadır.
7. Sonlandırma hareketi
a. Raund sonunda sumo robotların hakemlerde bulunan kumanda yardımı ile durdurulması zorunludur.

8. Bıçakların kullanım şartları
a. Robotlarda kullanılacak bıçaklar dohyo ve yarışmacılara zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır.
b. Karşılaşma sırasında piste zarar veren robotların diskalifiye olup olmayacağına hakemler tarafından karar verilecektir.

9. Yangın önleme tedbirleri
Bataryadan aşırı akım çekimini önlemek için, sigorta ya da koruma devresi kullanılmalıdır. Aksi halde hakemler tarafından hasarlı veya tehlike arz eden robotlara müdahale edilecektir.

10.Robot hareketleri
Robot hareketleri rakibin hareketlerini tespit edip ona göre cevap/saldırı yapacak şekilde tasarlanmalıdır. Eğer hareket şüpheli ise, hakemin işareti ile çalışması kontrol edilebilir. Kontrol işlemi program ayarlaması olmaksızın müsabakanın sona erdirilmesi durumunda yapılır.

11. Yasaklı noktalar
a) Çalışma dalga boyunu (frekansını) etkileyen, rakibin çalışmasını etkileyen (flaşör gibi) her türlü parça yasaklanmıştır.
b) Dohyo yüzeyini bir sonraki müsabaka yapılamayacak şekilde çizen ya da hasar veren her türlü parça yasaktır.
c) Rakibe karşı saldırı mekanizması ya da silah olarak kullanılmak üzere sıvı, gaz ya da tozlar yasaktır.
d) Yanıcı maddeler robota takılamaz.
e) Robotlarda kullanılan bataryalar rakip robota, piste ya da kendisine zarar vermeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
f) Robota herhangi bir atıcı cihaz eklenemez.
g) Dohyonun yüzeyine kendini sabitleyen ve hareket etmesini engelleyen hiçbir parça robota takılmaz. (örneğin emici vakum, yapıştırıcı vb.)

12.Oyun İlkeleri
a) Prensip olarak oyun süresi 3 dakikalık 3 raunda dayanır. Yarışma süresince 2 etkin puan alan takım galip olacaktır.
b) Eğer karşılaşma sonunda yarışmacılardan sadece biri etkin puanı almışsa, puan alan takım karşılaşmanın galibidir.
c) Yarışmacıların 3 raund sonunda 1-1 ya da 0-0 gibi eşitlik durumlarında müsabaka 1 raund daha uzatılır. Uzatma süresinde 1 etkin puan alan takım müsabakanın galibi sayılır.
d) Yarışma boyunca, eğer hiçbir takım karşılaşmayı kazanamamışsa veya birbirlerine karşı üstünlük kuramamışlarsa; robotu hafif olan takıma 1 etkin puan verilerek kazanan belirlenir.
e) İki robot arasındaki karşılaşma sonlanmadan robotlara her türlü bakım ve müdahale yasaktır. (Ancak raund arasında hakem gözetiminde, pisti terk etmeden, pist dışından teknik destek almadan ve robotta herhangi bir değişiklik yapmadan 30 saniyelik müdahale serbesttir)

13.Karşılaşmanın Başlaması
a) Hakemler dohyoların durumlarını kontrol ettikten sonra karşılaşmaların başlamasına onay vereceklerdir. Eğer dohyo üzerinde çizik ya da kir olursa hakemler bu dohyonun kullanılıp kullanılmayacağına karar vereceklerdir.
b) Karşılaşma, hakem işareti ile yarışmacıların robotlarını başlama çizgisine aynı anda koymasıyla başlayacaktır. (Başlama çizgisinin her iki kenarından beyaz çizgiye doğru dikey olarak uzatma çizgileri boyunca çizgiyi geçmeyecektir)
c) Robotlar yerleştirildikten sonra hareket ettirilmelerine izin verilmez.

14.Karşılaşmanın Bitirilmesi
a) Yarışma resmi olarak hakemin duyurusuyla sona erecektir.
b) Hakemler karşılaşmanın bitimi üzerine robotları uzaktan kumanda kullanarak durduracaklardır.
c) Yarışmacılar kendilerine belirlenen alandan hareket ederek robotlarını dohyo üzerinden veya dışından alacaklardır.

15.Aşağıdaki durumlarda karşılaşma askıya alınır ve tekrar devam eder.
a) Her iki robot birbirlerine takılıp kalır ve sonraki hareketler mümkün olmaz ise 10 saniye sonunda hakem kararı ile raund tekrarlanır.
b) Her iki robot aynı anda dohyonun dışına düşerse.
c) 3 raund sonunda kazanan belirlenemez ise hakem robotları belirli bir pozisyonda simetrik olarak yerleştirir, 4. ve son bir raund daha oynatılır.

16.Raundu kazanan aşağıdaki belirtilen durumlar ışığında belirlenir.
a) Eğer rakip dohyonun dışına zorlanmış ve dohyonun dışına temas etmesi sağlandıysa,
b) Rakip robot dohyonun dışına kendisi düşer veya dohyonun dışına temas ederse,
c) Raund başladıktan sonra rakip robot hareketsiz kalmaya devam ederse,
d) Madde 17-d'de belirtilen parça düşmesi durumunda,
e) Eğer rakibe 2 defa uyarı verilirse,

17. Uyarı ve cezalar
a) Madde 11'deki durumlar
b) Robot dohyoya yerleştirildikten sonra tekrar konumlandırılırsa.
c) Hakemler tarafından görülen Hileli/Haksız sayılabilecek her türlü hareketler.
d) Eğer robotlardan parçalar düşerse (Düşen parça 10 gramdan daha fazla ise)
e) Başlangıç sinyalinden sonra robot hareket etmediyse.(10 saniye boyunca )
f) Start verildikten sonra 5 saniye sonunda hareketsiz kalmaya devam eden robot o raundu kaybetmiş sayılır

18. Diskalifiye durumları
a) Yarışmacı 5 dakika içerisinde belirlenen dohyoya gelmediğinde,
b) Yarışmacı oyunu sabote ederse. Örneğin kasıtlı olarak dohyoya hasar vermek, bozmak, kırmak,
c) Bir yarışmacının Madde 4' teki şartları ihlal etmesi,
d) Madde 4' deki "otonom olma şartlarını gerçekleştiremezse,
e) Eğer robottan alev çıkar ve yarışmaya devam edemez duruma gelirse
f) Yarışmacı sportmenlik dışı davranışlar gösterirse. Örneğin saldırgan bir dil kullanırsa, rakibe ve hakeme saldırırsa,
g) Yarışmacı kasıtlı olarak rakibine ve/veya rakibin robotuna zarar verirse,

19. Dohyoya Yerleşim Yönü
a) Robotların dohyoya yerleşimini kurallar doğrultusunda yarışmacılar belirleyecektir.
(Uzatma raundlarında robotların yerleşimini hakemler simetrik olarak belirleyeceklerdir)
b) Sumo robotlar Başlama Çizgisine (Kahverengi Çizgi) karşılaşma başlamadan önce Şekil 2' deki yerleşim kurallarına göre elle, aynı anda yerleştirilmelidir. Dohyo üzerine yerleştirildikten sonra robotun konumunda değişiklik yapılamaz.

20. İtirazlar
Hakem kararlarına karşı itiraz yazılı olarak verilecektir.Şekil 2: Dohyo Üzerine Sumo Robot Yerleşimi (1, 2, 3 Doğru 4, 5 Yanlış)
Sumo ve mini sumo robotlarda kullanılacak Başlatma/Durdurma devresi aşağıdaki gibi olacaktır.

NOT:
Devre üzerindeki bağlantı aralıkları 2.54 mm olacaktır.
NOT
: Mini sumo müsabakalarında raund sonunda robotların hakem tarafından durdurulması zorunlu değildir. Fakat sumo müsabakalarında raund sonunda robotun hakem ya da yarışmacı tarafından kumanda ile durdurulması zorunludur.


Başlatma/Durdurma Devresi Üstten ve Yandan Görünüşü

Başlatma/Durdurma Devresi Blok Diyagramı


B) Mini Sumo
1.Dohyo tanımı
a) Dohyo müsabaka alanı ve çevresindeki bölümlerden oluşur. Geri kalan alan dohyonun dışı olarak kabul edilir.

2- Dohyo özellikleri
a) Mini Sumo Robot Dohyosu zeminden 5cm yüksekliğinde 77cm çapında siyah MDF`den imal edilmiş dairedir.

3. Robotun ayrıntılı tarifi
Mini Sumo Robot 10 cm eninde ve 10 cm boyunda (yükseklik sınırlaması yok) ve denetim amaçlı olarak küp şeklindeki bir kutuda saklanabilecek şeklide olmalıdır.

4. Robot Kontrolü
Robotlar otonom olacaklardır. Başlama ve durdurma haricinde hiçbir şekilde uzaktan kumanda kullanılmayacaktır.

5. Robotun ağırlığı
Mini Sumo Robotun ağırlığı maksimum 0,5 kg. olacaktır.

6. Başlangıç hareketi
Sumo ve mini sumo robotlar; hakem kumanda ile iki robotu da aynı anda başlatır, robotlar herhangi bir gecikme olmadan müsabakaya başlamak zorundadır.

7. Sonlandırma hareketi
a. Raund sonunda mini sumo robotların hakemlerde bulunan kumanda yardımı ile veya yarışmacı tarafından durdurulması gerekmektedir.

8. Bıçakların kullanım şartları
a. Robotlarda kullanılacak bıçaklar dohyo ve yarışmacılara zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır.
b. Karşılaşma sırasında piste zarar veren robotların diskalifiye olup olmayacağına hakemler tarafından karar verilecektir.

9. Yangın önleme tedbirleri
Bataryadan aşırı akım çekimini önlemek için, sigorta ya da koruma devresi kullanılmalıdır. Aksi halde hakemler tarafından hasarlı veya tehlike arz eden robotlara müdahale edilecektir.

10.Robot hareketleri
Robot hareketleri rakibin hareketlerini tespit edip ona göre cevap/saldırı yapacak şekilde tasarlanmalıdır. Eğer hareket şüpheli ise, hakemin işareti ile çalışması kontrol edilebilir. Kontrol işlemi program ayarlaması olmaksızın müsabakanın sona erdirilmesi durumunda yapılır.

11. Yasaklı noktalar
a) Çalışma dalga boyunu (frekansını) etkileyen, rakibin çalışmasını etkileyen (flaşör gibi) her türlü parça yasaklanmıştır.
b) Dohyo yüzeyini bir sonraki müsabaka yapılamayacak şekilde çizen ya da hasar veren her türlü parça yasaktır.
c) Rakibe karşı saldırı mekanizması ya da silah olarak kullanılmak üzere sıvı, gaz ya da tozlar yasaktır.
d) Yanıcı maddeler robota takılamaz.
e) Robotlarda kullanılan bataryalar rakip robota, piste ya da kendisine zarar vermeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
f) Robota herhangi bir atıcı cihaz eklenemez.
g) Dohyonun yüzeyine kendini sabitleyen ve hareket etmesini engelleyen hiçbir parça robota takılmaz. (örneğin emici vakum, yapıştırıcı vb.)

12.Oyun İlkeleri
a) Prensip olarak oyun süresi 3 dakikalık 3 raunda dayanır. Yarışma süresince 2 etkin puan alan takım galip olacaktır.
b) Eğer karşılaşma sonunda yarışmacılardan sadece biri etkin puanı almışsa, puan alan takım karşılaşmanın galibidir.
c) Yarışmacıların 3 raund sonunda 1-1 ya da 0-0 gibi eşitlik durumlarında müsabaka 1 raund daha uzatılır. Uzatma süresinde 1 etkin puan alan takım müsabakanın galibi sayılır.
d) Yarışma boyunca, eğer hiçbir takım karşılaşmayı kazanamamışsa veya birbirlerine karşı üstünlük kuramamışlarsa; robotu hafif olan takıma 1 etkin puan verilerek kazanan belirlenir.
e) İki robot arasındaki karşılaşma sonlanmadan robotlara her türlü bakım ve müdahale yasaktır. (Ancak raund arasında hakem gözetiminde, pisti terk etmeden, pist dışından teknik destek almadan ve robotta herhangi bir değişiklik
yapmadan 30 saniyelik müdahale serbesttir)
13.Karşılaşmanın Başlaması
a) Hakemler dohyoların durumlarını kontrol ettikten sonra karşılaşmaların başlamasına onay vereceklerdir. Eğer dohyo üzerinde çizik ya da kir olursa hakemler bu dohyonun kullanılıp kullanılmayacağına karar vereceklerdir.
b) Karşılaşma, hakem işareti ile yarışmacıların robotlarını başlama çizgisine aynı anda koymasıyla başlayacaktır. (Başlama çizgisinin her iki kenarından beyaz çizgiye doğru dikey olarak uzatma çizgileri boyunca çizgiyi geçmeyecektir)
c) Robotlar yerleştirildikten sonra hareket ettirilmelerine izin verilmez.

14.Karşılaşmanın Bitirilmesi
a) Yarışma resmi olarak hakemin duyurusuyla sona erecektir.
b) Hakemler karşılaşmanın bitimi üzerine robotları uzaktan kumanda kullanarak durduracaklardır.
c) Yarışmacılar kendilerine belirlenen alandan hareket ederek robotlarını dohyo üzerinden veya dışından alacaklardır.

15.Aşağıdaki durumlarda karşılaşma askıya alınır ve tekrar devam eder.
a) Her iki robot birbirlerine takılıp kalır ve sonraki hareketler mümkün olmaz ise 10 saniye sonunda hakem kararı ile raund tekrarlanır.
b) Her iki robot aynı anda dohyonun dışına düşerse.
c) 3 raund sonunda kazanan belirlenemez ise hakem robotları belirli bir pozisyonda simetrik olarak yerleştirir, 4. ve son bir raund daha oynatılır.

16.Raundu kazanan aşağıdaki belirtilen durumlar ışığında belirlenir.
a) Eğer rakip dohyonun dışına zorlanmış ve dohyonun dışına temas etmesi sağlandıysa,
b) Rakip robot dohyonun dışına kendisi düşer veya dohyonun dışına temas ederse,
c) Raund başladıktan sonra rakip robot hareketsiz kalmaya devam ederse,
d) Madde 17-d'de belirtilen parça düşmesi durumunda,
e) Eğer rakibe 2 defa uyarı verilirse,

17. Uyarı ve cezalar
a) Madde 11'deki durumlar
b) Robot dohyoya yerleştirildikten sonra tekrar konumlandırılırsa.
c) Hakemler tarafından görülen Hileli/Haksız sayılabilecek her türlü hareketler.
d) Eğer robotlardan parçalar düşerse (Düşen parça 10 gramdan daha fazla ise)
e) Başlangıç sinyalinden sonra robot hareket etmediyse. ( 10 saniye boyunca )
f) Start verildikten sonra 5 saniye sonunda hareketsiz kalmaya devam eden robot o raundu kaybetmiş sayılır

18. Diskalifiye durumları
a) Yarışmacı 5 dakika içerisinde belirlenen dohyoya gelmediğinde,
b) Yarışmacı oyunu sabote ederse. Örneğin kasıtlı olarak dohyoya hasar vermek, bozmak, kırmak,
c) Bir yarışmacının Madde 4' teki şartları ihlal etmesi,
d) Madde 4' deki "otonom olma şartlarını gerçekleştiremezse,
e) Eğer robottan alev çıkar ve yarışmaya devam edemez duruma gelirse
f) Yarışmacı sportmenlik dışı davranışlar gösterirse. Örneğin saldırgan bir dil kullanırsa, rakibe ve hakeme saldırırsa,
g) Yarışmacı kasıtlı olarak rakibine ve/veya rakibin robotuna zarar verirse,

19. Dohyoya Yerleşim Yönü
a) Robotların dohyoya yerleşimini kurallar doğrultusunda yarışmacılar belirleyecektir. (Uzatma raundlarında robotların yerleşimini hakemler simetrik olarak belirleyeceklerdir)
b) Mini Sumo robotlar Başlama Çizgisine (Kahverengi Çizgi) farklı yönlere bakacak şekilde paralel olarak yerleştirilecektir. Dohyo üzerine yerleştirildikten sonra robotun konumunda değişiklik yapılamaz.
c) İlerleyen raundlarda eski durumunun tam tersi durumda yerleştirilerek yarıştıralacaktır.

20. İtirazlar

Hakem kararlarına karşı itiraz yazılı olarak verilecektir.Şekil 2: Dohyo Üzerine Sumo Robot Yerleşimi (1, 2, 3 Doğru 4, 5 Yanlış)
? Sumo ve mini sumo robotlarda kullanılacak Başlatma/Durdurma devresi aşağıdaki gibi olacaktır.

NOT: Devre üzerindeki bağlantı aralıkları 2.54 mm olacaktır.
NOT:
 Mini sumo müsabakalarında raund sonunda robotların hakem tarafından durdurulması zorunlu değildir. Fakat sumo müsabakalarında raund sonunda robotun hakem ya da yarışmacı tarafından kumanda ile durdurulması zorunludur.


Başlatma/Durdurma Devresi Üstten ve Yandan GörünüşüBaşlatma/Durdurma Devresi Blok Diyagramı
C) Çoklu Mini Sumo
1.Dohyo tanımı
a) Dohyo müsabaka alanı ve çevresindeki bölümlerden oluşur. Geri kalan alan dohyonun dışı olarak kabul edilir.
2- Dohyo özellikleri
a) Çoklu Mini Sumo Robot Dohyosu zeminden 5cm yüksekliğinde 154cm çapında siyah SPCC (soğuk çekme karbon çelik)ile kaplanmış bir MDF`den imal edilmiş dairedir.

3. Robotun ayrıntılı tarifi
Mini Sumo Robotların her biri 10 cm eninde ve 10 cm boyunda (yükseklik sınırlaması yok) ve denetim amaçlı olarak küp şeklindeki bir kutuda saklanabilecek şeklide olmalıdır.

4. Robot Kontrolü
Robotlar otonom olacaklardır. Başlama ve durdurma haricinde hiçbir şekilde uzaktan kumanda kullanılmayacaktır.

5. Robotun ağırlığı
Mini Sumo Robotların her birinin ağırlığı maksimum 500 gram  olacaktır.
6. Başlangıç hareketi
Mini sumo robotlar; hakem kumanda ile iki robotu da aynı anda başlatır, robotlar herhangi bir gecikme olmadan müsabakaya başlamak zorundadır.

7. Sonlandırma hareketi
a. Raunt sonunda sumo robotların hakemlerde bulunan kumanda yardımı ile durdurulması zorunludur.

8. Bıçakların kullanım şartları
a. Robotlarda kullanılacak bıçaklar dohyo ve yarışmacılara zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır.
b. Karşılaşma sırasında piste zarar veren robotların diskalifiye olup olmayacağına hakemler tarafından karar verilecektir.

9. Yangın önleme tedbirleri
Bataryadan aşırı akım çekimini önlemek için, sigorta ya da koruma devresi kullanılmalıdır. Aksi halde hakemler tarafından hasarlı veya tehlike arz eden robotlara müdahale edilecektir.

10.Robot hareketleri
Robot hareketleri rakibin hareketlerini tespit edip ona göre cevap/saldırı yapacak şekilde tasarlanmalıdır. Eğer hareket şüpheli ise, hakemin işareti ile çalışması kontrol edilebilir. Kontrol işlemi program ayarlaması olmaksızın müsabakanın sona erdirilmesi durumunda yapılır.

11. Yasaklı noktalar
a) Çalışma dalga boyunu (frekansını) etkileyen, rakibin çalışmasını etkileyen (flaşör gibi) her türlü parça yasaklanmıştır.
b) Dohyo yüzeyini bir sonraki müsabaka yapılamayacak şekilde çizen ya da hasar veren her türlü parça yasaktır.
c) Rakibe karşı saldırı mekanizması ya da silah olarak kullanılmak üzere sıvı, gaz ya da tozlar yasaktır.
d) Yanıcı maddeler robota takılamaz.
e) Robotlarda kullanılan bataryalar rakip robota, piste ya da kendisine zarar vermeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
f) Robota herhangi bir atıcı cihaz eklenemez.
g) Dohyonun yüzeyine kendini sabitleyen ve hareket etmesini engelleyen hiçbir parça robota takılmaz. (örneğin emici vakum, yapıştırıcı vb.)


12.Oyun İlkeleri
a) Prensip olarak oyun süresi 3 dakikalık 3 raunda dayanır. Yarışma süresince 2 etkin puan alan takım galip olacaktır.
b) Eğer karşılaşma sonunda yarışmacılardan sadece biri etkin puanı almışsa, puan alan takım karşılaşmanın galibidir.
c) Yarışmacıların 3 raunt sonunda 1-1 ya da 0-0 gibi eşitlik durumlarında müsabaka 1 raunt daha uzatılır. Uzatma süresinde 1 etkin puan alan takım müsabakanın galibi sayılır.
d) Yarışma boyunca, eğer hiçbir takım karşılaşmayı kazanamamışsa veya birbirlerine karşı üstünlük kuramamışlarsa; robotu hafif olan takıma 1 etkin puan verilerek kazanan belirlenir.
e) İki robot arasındaki karşılaşma sonlanmadan robotlara her türlü bakım ve müdahale yasaktır. (Ancak raunt arasında hakem gözetiminde, pisti terk etmeden, pist dışından teknik destek almadan ve robotta herhangi bir değişiklik yapmadan 30 saniyelik müdahale serbesttir)
f) Kayıtların ardından yarışmacı robotların sayılarına göre bir turnuva sistemi ayarlanacaktır. Bu sistem; yarışacak robot sayısına göre grup veya eleme usulü olabilir. Grupların ve eleme eşleşmelerinin belirlenmesinde uygulanacak yöntemi ve gruplardan üst tura çıkacak takım sayısını saptamak  İAÜ Sürdürülebilir Mühendislik Kulübünün inisiyatifinde olacaktır.
g)Her  rauntta  dohyoda kalmayı başaran robotun(robotların) takımı raundu kazanır.
h)Raunt için başlatılan 2 dakikalık süre sona erdiğinde dohyo üzerinde her iki takıma da ait aynı sayıda robot/robotlar bulunuyorsa, o raunt berabere bitmiş kabul edilir.
ı)En fazla raunt kazanan takım maçın galibi olur.
i)3 raundun sonunda da eşitlik bozulmadıysa hakemler maçın galibini belirler. Ağırlık ortalaması daha az olan takım maçın galibi sayılacaktır. Maçların eleme usulü yapıldığı durumlarda, rakibiyle yaptığı maçı kazanan takım bir üst eleme turuna yükselir.
j) Yarışma başlamadan önce, İki takımdaki her robota yapıştırılması için takımlarını ve kendilerini tanımlayıcı farklı renklerde bantlar verilecektir.
k) Takımların her maçta yalnız bir teknik mola hakkı vardır. Teknik molanın süresi 3 dakikadır. Bu süre içinde robotlar gelmezse maçı kaybeder.
l) Görüntü işlemek serbesttir, ancak görüntü işlemesi yapacak takımlar bilgisayarlarını ve kamera düzeneklerini getirmekle yükümlüdür. (Robotların kontrol algoritması bilgisayar tarafından düzenleniyor olabilir.)
m) Robotlarda bütün haberleşme sistemleri serbesttir. İki takımın da aynı iletişim modülünü kullanması durumda ortaya çıkabilecek sorunlardan İAÜ Sürdürülebilir Mühendislik Kulübü sorumlu değildir. İletişim modülü seçilirken bu durumun dikkate alınmasını öneririz.
n) Görüntü işlemesi yapacak takımların, ortamdaki ışık değişiklikleri dikkate alınmalıdır. Parlaklık ayarı olan kameralar kullanmanızı tavsiye ederiz.

 

13.Karşılaşmanın Başlaması
a) Hakemler dohyoların durumlarını kontrol ettikten sonra karşılaşmaların başlamasına onay vereceklerdir. Eğer dohyo üzerinde çizik ya da kir olursa hakemler bu dohyonun kullanılıp kullanılmayacağına karar vereceklerdir.
b) Karşılaşma, hakem işareti ile yarışmacıların robotlarını başlama çizgisine aynı anda koymasıyla başlayacaktır. (Başlama çizgisinin her iki kenarından beyaz çizgiye doğru dikey olarak uzatma çizgileri boyunca çizgiyi geçmeyecek) Daha sonra, robotların yönleri her rauntta hakemler tarafından değiştirilecektir.
c) Robotun herhangi bir yeri dışarıya (dohyo dışındaki zemine) değerse robot o raunt için yenik sayılır.
d) Robotlar yerleştirildikten sonra hareket ettirilmelerine izin verilmez.
e) Hakem ikinci işareti verince yarışmacılar robotlarını başlatmak üzere hazır bulunurlar. Robotlar bir düğme aracılığıyla çalıştırılabildiği gibi bir ses veya ışık gibi bir sinyal ile uzaktan da çalıştırılabilir. Hakem üçüncü işareti verir vermez robot çalıştırılmalıdır ve yarışmacılar robotların karşılaşma sırasında etkilenmesini engellemek üzere ringden uzaklaşmalıdır.
f)Dohyonun dış sınırları ile yarışmacılar ve diğer kişiler arasında en az 1 m. mesafe olmalıdır.


14.Karşılaşmanın Bitirilmesi
a) Yarışma resmi olarak hakemin duyurusuyla sona erecektir.
b) Hakemler karşılaşmanın bitimi üzerine robotları uzaktan kumanda kullanarak durduracaklardır.
c) Yarışmacılar kendilerine belirlenen alandan hareket ederek robotlarını dohyo üzerinden veya dışından alacaklardır.

15.Aşağıdaki durumlarda karşılaşma askıya alınır ve tekrar devam eder.
a) Her iki robot birbirlerine takılıp kalır ve sonraki hareketler mümkün olmaz ise 10 saniye sonunda hakem kararı ile raunt tekrarlanır.
b) Her iki robot aynı anda dohyonun dışına düşerse.
c) 3 raunt sonunda kazanan belirlenemez ise hakem robotları belirli bir pozisyonda simetrik olarak yerleştirir, 4. ve son bir raunt daha oynatılır.

16.Raundu kazanan aşağıdaki belirtilen durumlar ışığında belirlenir.
a) Eğer rakip dohyonun dışına zorlanmış ve dohyonun dışına temas etmesi sağlandıysa,
b) Rakip robot dohyonun dışına kendisi düşer veya dohyonun dışına temas ederse,
c) Raunt başladıktan sonra rakip robot hareketsiz kalmaya devam ederse,
d) Madde 17-d'de belirtilen parça düşmesi durumunda,
e) Eğer rakibe 2 defa uyarı verilirse,

17. Uyarı ve cezalar
a) Madde 11'deki durumlar
b) Robot dohyoya yerleştirildikten sonra tekrar konumlandırılırsa.
c) Hakemler tarafından görülen Hileli/Haksız sayılabilecek her türlü hareketler.
d) Eğer robotlardan parçalar düşerse (Düşen parça 10 gramdan daha fazla ise)
e) Başlangıç sinyalinden sonra robot hareket etmediyse.(10 saniye boyunca )
f) Start verildikten sonra 5 saniye sonunda hareketsiz kalmaya devam eden robot o raundu kaybetmiş sayılır
g) Yarışma esnasında dohyodan düşen robotu almak için piste yaklaşmak mücadeleye devam eden robotları etkileyebileceğinden dolayı, raunt sona erene kadar yenilen robotlara müdahale etmek yasaktır.
h)Eğer robot kendisi dohyodan yeterince uzaklaşmışsa, yarışmacı robotunu durdurabilir. Robotun uzaklaşmama ihtimalini dikkate alarak yarışmacılara uzun ömürlü piller kullanmaları tavsiye edilir.


18. Diskalifiye durumları
a) Yarışmacı 5 dakika içerisinde belirlenen dohyoya gelmediğinde,
b) Yarışmacı oyunu sabote ederse. Örneğin kasıtlı olarak dohyoya hasar vermek, bozmak, kırmak,
c) Bir yarışmacının Madde 4' teki şartları ihlal etmesi,
d) Madde 4' deki "otonom olma şartlarını gerçekleştiremezse,
e) Eğer robottan alev çıkar ve yarışmaya devam edemez duruma gelirse
f) Yarışmacı sportmenlik dışı davranışlar gösterirse. Örneğin saldırgan bir dil kullanırsa, rakibe ve hakeme saldırırsa,
g) Yarışmacı kasıtlı olarak rakibine ve/veya rakibin robotuna zarar verirse,
h) Yarışma esnasında dohyodan düşen robotu almak için piste yaklaşmak mücadeleye devam eden robotları etkileyebileceğinden dolayı, raunt sona erene kadar yenilen robotlara müdahale etmek yasaktır

19. Dohyoya Yerleşim Yönü

  1. Robotların dohyoya yerleşimini kurallar doğrultusunda yarışmacılar belirleyecektir.
  2. (Uzatma rauntlarında robotların yerleşimini hakemler simetrik olarak belirleyeceklerdir)
    b) Sumo robotlar Başlama Çizgisine (Kahverengi Çizgi) karşılaşma başlamadan önce Şekil 1' deki yerleşim kurallarına göre elle, aynı anda yerleştirilmelidir. Dohyo üzerine yerleştirildikten sonra robotun konumunda değişiklik yapılamaz.

20. İtirazlar
a)Kararlara itiraz konusunda, yalnızca yazılı dilekçeler dikkate alınacaktır. Dilekçeler, organizasyon komitesine teslim edilecektir. Komite, her saat başı toplanacak ve kendisine verilen dilekçeleri değerlendirecektir. İlgili kararları, bir daha itiraz kabul etmemek üzere, katılımcılara en kısa zamanda bildirecektir


Sekil 1 : Dohyo üzerine robotların yerleşimi

NOT:Devre üzerindeki bağlantı aralıkları 2.54 mm olacaktır.
NOT: Mini sumo müsabakalarında raunt sonunda robotların hakem tarafından durdurulması zorunlu değildir. Fakat sumo müsabakalarında raunt sonunda robotun hakem ya da yarışmacı tarafından kumanda ile durdurulması zorunludur.

Başlatma/Durdurma Devresi Üstten ve Yandan Görünüşü

 Başlatma/Durdurma Devresi Blok Diyagramı

D) Çizgi İzleyen
Robotların siyah pist üzerindeki beyaz çizgiyi izleyerek pisti en kısa sürede tamamlama yarışıdır.
Çizgi izleyen robotları hakkında:
Robotlar otonom olmak zorundadır. Herhangi bir kablolu/kablosuz cihazla kontrol edilemez.
Robotlarda herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak pist özellikleri göz önüne alınarak tasarlanmalıdır.
Yarışmacılar yarış öncesinde robotlarını tasarlamak veya robotlar üzerinde değişiklik yapmak için gerekli ekipmanları kendileri sağlamalıdırlar. Araçlarda piste veya izleyicilere zarar vermeyecek şekilde her türlü enerji kaynağı kullanılabilir.

Çizgi izleyen pisti hakkında:
? Yarışma zorluk derecesi 3 kademeli olan tek parkurda gerçekleşecektir. 40 cm genişliğinde siyah mat mdf üzerine beyaz elektrik bandı ile şerit çekilmiştir. Pistten çıkan robotlara "1 numaralı ceza" uygulanacaktır. Pistte eğimler, engebeler ve yokuşlar vardır. Bu nedenle motorların çok güçsüz olmamasını tavsiye ederiz. Buralarda alınan cezalar "2 numaralı ceza" kategorisinde değerlendirilecektir. Pistin bir kısmında normal yolun zıt renklerinde bir kestirme yol olacaktır. Bu yolu izleyebilen robotlar süre bakımından ciddi avantaj elde edecektir. Pistin bazı kısımlarında kopuk şeritler vardır. Bu şeritlerde alınan cezalar "2 numaralı ceza" kategorisinde değerlendirilecektir.
Maç ve cezalar hakkında:
1. Yarışacak robotların sırası yarışma günü kura ile kararlaştırılacak ve ilan edilecektir.
2. 8 defa pistten çıkan robot elenecektir.
3. Yarışmadan önce yarışmacılar pisti inceleyebilirler ancak inceleme sırasında, pistte robot denemek yasaktır. Teknik odada deneme amaçlı parkurda deneme yapılabilir.
4. Piste kasıtlı zarar veren robot hakem kararı ile elenir.
5. Teknik mola yoktur. Tamir için ek süre verilmeyecektir.
6. Robotlar pistten tamamen çıkmadan robota müdahale edilemez. Hakem kararı ile müsaade edilirse 5sn gecikme cezası uygulanır.
7. Robot pistten çıktığı takdirde, süre durdurulur. Piste kaldığı yere konulup harekete başladığında süre işlemeye devam eder. Bu arada uygun ceza hanesine yazılır.
8. Yarışmacılar anons yapıldıktan itibaren maksimum 2 dakika içinde yarışma alanında olmak zorundadır. Aksi takdirde elenirler.
9. Elektronik, mekanik ve yazılımsal becerinin ölçüldüğü bu yarışta hazır kit kullandığı tespit edilen robotlar elenir.
10. Yukarıda belirtilenlerin dışında kararsızlık yaratacak bir durum oluşursa o yarışın hakemleri kararı verecektir. Teknik ekip komitesi zorunlu olmadıkça kural değiştirmeyecektir ancak gerekli gördüğü takdirde her kuralı değiştirebilir ve bu hakkı saklı tutar.
11. Yukarıda belirtilenler sadece "çizgi izleyen" kategorisi için geçerlidir. Bu kuralların dışında genel kurallar da göz önüne alınmalıdır. Genel kurallar ve çizgi izleyen kategorisi kuralları dışındaki her şey serbesttir.
12. İtirazlar yazılı olarak kriz koordinasyon masasına iletilmelidir. Karar, bir daha itiraz edilmemek üzere en kısa sürede teknik ekip komitesince görüşülüp ilgililere iletilecektir.
13. Cezalar puanlarına göre aşağıda listelenmiştir. Yarışma sonucunda elde edilecek puanın hesaplanması da belirtilmiştir.
14. 1 numaralı ceza = 5sn 2 numaralı ceza = 7sn Ek cezalar =3sn (yukarıda belirtilenlerin dışında yarış esnasında karar verilmesi gereken cezalar)
Cezalar bitirme süresine eklenir. En düşük puana sahip robot birinci olur. Sonuçta eşitlik oluşursa, en az ceza puanına sahip robot birinci olur. Eşitlik devam ettiği takdirde sonuç kura ile belirlenir.

Pist: